วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผบ.มทบ.38 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ขอบคุณน้องคนเล็กกองทัพบกที่เสียสละมาทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.38

ผบ.มทบ.38 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ขอบคุณน้องคนเล็กกองทัพบกที่เสียสละมาทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.38

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 65 เวลา 1300 พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 พร้อมด้วย พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง เสธ.มทบ.38 ,พ.อ.นริศย์ศักดิ์ สุทธิจันทร์ หก.กกพ.มทบ.38 ,ร.อ.โกมล กลันทกพันธ์ ผู้บังคับหน่วยฝึกทหารใหม่ ตรวจเยี่ยมครูฝึกและทหารใหม่พร้อมให้กำลังใจและขอบคุณ น้องคนเล็กที่เสียสละมาทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดียวกัน เน้นย้ำครูฝึกทุกนาย จะต้องรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ผู้ฝึก,ผู้ช่วยผู้ฝึก,ครูนายสิบ,ครูทหารใหม่ จะต้องตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของตนเอง ในการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้สังคม สร้างความรัก ความสามัคคี การรักหน่วย รักหมู่คณะ ปลูกฝังความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์ เมื่อฝึกจบ ทหารจะต้องได้รับสิ่งที่ดี เป็นตัวอย่างและเป็นคนดีต่อสังคม พูดจาดี บุคลิกดี ความคิดดี พร้อมมอบของอุปโภคและบริโภค สอบถามเรื่องสุขภาพร่างกายน้องๆทหารใหม่ ในช่วงปรับร่างกายนี้ หากมีการเจ็บป่วยสามารถแจ้งครูได้ทุกเมื่อ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: