วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ภรรยา บุตร ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ จเร ศรีสวัสดิ์

ภรรยา บุตร ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ จเร ศรีสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นางดวงกมล ศรีสวัสดิ์ พ.ต.อ.ฐนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ บุตร พ.ท.ปิยะรัฐ ศรีสวัสดิ์ บุตร พร้อมครอบครัว แขกผู้มีเกียรติ ญาติ สนิท มิตรสหาย เพื่อนๆ คณะลูกหลาน ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๒๔ รูป ทำบุญทักษิณานุปาทาน เทศน์ สวดอภิธรรม พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ จเร ศรีสวัสดิ์ อายุ ๘๔ ปี ข้าราชการบำนาญ โดยมีพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวัน วัดลัฏฐิวัน(พระนอนขอนตาล) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยการจัดพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

%d bloggers like this: