วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“น.ส.โสรัตยา” กำนันตำบลเชิงดอย ร่วมประชุมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชุมชน ชุมชนหนองแล้ง

“น.ส.โสรัตยา” กำนันตำบลเชิงดอย ร่วมประชุมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชุมชน ชุมชนหนองแล้ง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 น.ส.โสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย อ.ดอนสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประชุมชุมชนหนองแลง-บ้านปทุมนิเวศน์ ร่วมกับนางวรมน จิตต์จรูญพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านปทุมนิเวศน์ พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาชุมชน ณ ชุมชนหนองแล้ง อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: