วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย ร่วมทหารชุดปฏิบัติการผาลาด ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรชุมชนหนองแล้ง ในการร่วมสร้างห้องน้ำสาธารณะของชุมชนฯ

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย ร่วมทหารชุดปฏิบัติการผาลาด ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรชุมชนหนองแล้ง ในการร่วมสร้างห้องน้ำสาธารณะของชุมชนฯ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนหนองแล้ง หมู่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย นำโดยนางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย ได้ประสานทหารชุดปฏิบัติการผาลาด ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรชุมชนหนองแล้ง ในการร่วมสร้างห้องน้ำสาธารณะของชุมชน ชุมชนหนองแลง-บ้านปทุมนิเวศน์ ทั้งนี้ได้รับการประสานสานนางวรมน จิตต์จรูญพันธ์ให้ร่วมเข้าประชุมในชุมชนหนองแล้งเพื่อร่วมฟังปัญหา ความต้องการของชุมชน ฯ ผลจากการประชุมของหมู่บ้าน พบว่าชุมชมฯ มีปัญหา และมีความต้องการห้องน้ำสาธารณะในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมชุมชนไม่มีห้องน้ำสาธารณะใช้ สร้างความลำบากให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ตกลงร่วมทำให้ห้องน้ำสาธารณะในชุมชนในวันเเละเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ร่วมการสร้างห้องน้ำสาธารณะในชุมชน จากความต้องการของชุมชนหนองแล้ง โดยการจัดการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณทางหน่วยงานราชการ เป็นงบประมาณที่ชุมชนร่วมกันสมทบงบประมาณ และแรงงานในการสร้างจนแล้วเสร็จ โดยมีผู้สมทบงบประมาณดังนี้ ท่านเจ้าคุณโพธิรังษี เจ้าอาวาสวัดดอยสะเก็ดพระอารามหลวง สนับสนุน ลอนหลังคา 20 อัน พร้อม โถส้วม 1 อัน, นางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย สนับสนุน หลอดไฟ 2 หลอด พร้อม วงคอนกรีต วงส้วม ขนาด 80 × 40 ซม.จำนวน 2 ท่อ, นางอุบลรัตน์ ยิ่งเจริญกิจ สนับสนุนเงินจำนวน 250 บาท, ร้านอาหารแม่น้อยจ มหาวงค์อนันต์ สนับสนุนเงินจำนวน 200 บาท, ร้านน้องภา วงค์คำติ๊บ สนับสนุนนอิฐบล๊อค 200 ก้อน, นางบัวตอง พรมคำติ๊บ สนับสนุน หลอดไฟ จำนวน 1 หลอด, ชุมชนหนองเเล้งร่วมสมทบทุนค่าอาหารกลางวัน และแรงงานในการก่อสร้าง, นางรจนา พรมคำติ๊บ สนับสนุน ปูน 3 ลูก และนายสายสัมพรรณ พร้อมทีมงาน รับติดคั้งไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟในก้องน้ำ และห้องเก็บของ ณ ชุมชนหนองแล้ง หมู่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: