วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เชียงใหม่ อีกหนึ่งงานบุญใหญ่ที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล หรือ หลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เชียงใหม่ อีกหนึ่งงานบุญใหญ่ที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล หรือ หลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม-วันที่ 2 มิถุนายน 2565 และวันที่ 3 มิถุนายน 2565

อีกหนึ่งงานประเพณีงานบุญใหญ่ของชาวเชียงใหม่ ที่สืบทอดกันมาก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนของทุกปี ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร กลางเมืองเชียงใหม่ ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล หรือ
หลักเมืองเชียงใหม่ ซึ่ง เป็นพิธีที่กระทำสืบต่อกันมาเชื่อว่าจะทำให้บ้านเมืองจะพ้นภัยพิบัติ เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น จึงเป็นประเพณีสักการบูชามาตราบกระ
ทั่งทุกวันนี้ เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล เพื่อให้ให้สาธุชน เข้ามาใส่ขันดอกจำนวน 32 โตก เพราะหมายถึงขวัญมงคล 32 ประการในร่างกายเรา เวลาใส่ขันดอกให้เวียนขวา ดอกไม้บูชามักนิยม
ดอกบัว ดอกกุหลาบ ข้าวตอกดอกไม้ ในดอกไม้ 1 ชุดก็จะประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธูปเทียน น้ำอบ น้ำหอม พร้อมธูป 3ดอกเทียน 1 เล่ม สรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า , ใส่บาตร 108 ,
ปิดทองพระประจำวันเกิด , ไหว้พระพุทธอัฎฐารส และบูชาพระธาตุเจดีย์หลวง ช่วงเย็นจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา สมโภชเสาอินทขีลตลอดทั้ง 7 วัน ในวันสุดท้าย
ของงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิลจะเป็นพิธีทำบุญออกอินทขีล โดยช่วงเช้าเป็นพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระสงฆ์ 108 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพิธีถวายไทยทาน
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ปีนี้ทางวัดร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประเพณี งานใส่ขันดอกไม้ บูชาเสาอินทขีล หรือ เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม-วันที่ 2 มิถุนายน 2565 และวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันทำบุญออกอินทขีล ทางวัดจึงขอเจริญพรเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเครื่องสักการะบูชา เป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสรวงเป็นเจ้าภาพวัตถุไทยทานถวายพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ที่อาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ในแต่ละวัน วันละ 9 รูป รวม 8 วัน เป็นเจ้าภาพวัตถุไทยทานชุดละ 3,000 บาท ซึ่งทางวัดขออนุโมทนาบุญ สอบถามรายระเอียดได้ที่โทร 0971954695.

หมายเหตุแฟ้มภาพก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: