วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วัดดับภัย เชียงใหม่ จัดงานประจำปี ’65 เจริญพุทธมนต์ สะเดาะห์นพเคราะห์ และสืบชาตาหลวงแบบล้านนา

วัดดับภัย เชียงใหม่ จัดงานประจำปี ’65 เจริญพุทธมนต์ สะเดาะห์นพเคราะห์ และสืบชาตาหลวงแบบล้านนา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 พระครูโอภาสปัญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง เจ้าอาวาสวัดดับภัย เชียงใหม่ จัดงานประจำปี พุทธศักราช 2565 ( ปีที่ 91 ) โดยนิมนต์พระเถรานุเถระ จำนวน 12 รูป เจริญพุทธมนต์ พิธีสะเดาะห์นพเคราะห์ และสืบชาตาหลวงแบบล้านนา ให้กับพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ท่ามกลางพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยการจัดพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดดับภัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: