วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เจ้าคณะอำเภอสารภี เชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชา – อุปสมบท

เจ้าคณะอำเภอสารภี เชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชา – อุปสมบท

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 วัดผางยอย อำเภอสารภี เชียงใหม่ นำโดยพระใบฏีกาจักรกฤษณ์ ชุติปญฺโญ เจ้าอาวาส ประกอบพิธี บรรพชา เด็กชายภูผา ชนะไชยบูรณ์ และอุปสมบทสามเณรจักรพงษ์ แซนวล ได้ฉายา จิตฺตกาโร แปลว่า“ผู้กระทำได้ดังใจคิด” มีพระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีนางผ่องพรรณ เชาวน์ประยูร พร้อมด้วยผู้ปกครอง คณะศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ตักบาตร สามเณร พระใหม่ รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal ณ วัดผางยอย ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / นายณัฐพล แสนเมืองมา ภาพข่าว

%d bloggers like this: