วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขตอำเภอสันป่าตอง คณะศรัทธาวัดอินทวิชัยแม่ข่องและศิษยานุศิษย์ ได้มอบรถยนต์ (รถตู้) ให้แก่โรงเรียนสันป่าตองศึกษา

รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขตอำเภอสันป่าตอง คณะศรัทธาวัดอินทวิชัยแม่ข่องและศิษยานุศิษย์ ได้มอบรถยนต์ (รถตู้) ให้แก่โรงเรียนสันป่าตองศึกษา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 พระครูสถิตธรรมาภินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง (ฝ่ายสาธารณูปการ) เจ้าอาวาสวัดอินทวิชัยแม่ข่อง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสันป่าตองศึกษา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขตอำเภอสันป่าตอง คณะศรัทธาวัดอินทวิชัยแม่ข่องและศิษยานุศิษย์ ได้มอบรถยนต์ (รถตู้) ให้แก่โรงเรียนสันป่าตองศึกษา วัดศรีปันเงิน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระครูสุนทรขัติรัต เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง ผู้จัดการโรงเรียน พระครูอุเทนปัญญารังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนสันป่าตองศึกษา เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตองให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพข่าว

%d bloggers like this: