วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เจ้าอาวาสวัดพระนอนหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ นิมนต์พระเถระ เจริญพุทธมนต์ สรงน้ำพระนอนพุทธไสยาสน์ – เจดีย์ เนื่องใน“วันวิสาขบูชา”

เจ้าอาวาสวัดพระนอนหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ นิมนต์พระเถระ เจริญพุทธมนต์ สรงน้ำพระนอนพุทธไสยาสน์ – เจดีย์ เนื่องใน“วันวิสาขบูชา”

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 พระครูพุทธไสยาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่ นิมนต์พระเถรานุเถระ จำนวน 29 รูป มาสวดเจริญพุทธมนต์ พิธีทำบุญ สรงน้ำพระนอนพุทธไสยาสน์ – เจดีย์ เนื่องใน“วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวันประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า และวันสำคัญสากลของโลก ลด ละ เลิก โดยการจัดพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดพระนอนหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: