(มีคลิป) จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ พื้นที่ราชพัสดุ แปลงที่ 1 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ พื้นที่ราชพัสดุ แปลงที่ 1 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้วิทยากรจิตอาสา 904 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับหน่วยงานราชการภาครัฐ และเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่น ร่มเย็น ปลูกต้นไม้ในใจคน และสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติร่วมกัน โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในพิธี ณ พื้นที่ราชพัสดุ แปลงที่1 ตำบลศาลา อำเภอกาะคา จังหวัดลำปาง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: