ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ นำบุคลากรขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ นำบุคลากรขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 พระครูสุตพัฒโนดม ,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ นำบุคลากรในสังกัด ขอสูมาคารวะขอพร พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสนก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ในการทำงาน และเพื่อขอเป็นการอโหสิกรรม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: