“พรรคไทยรักชาติ” เปิดตัวที่เชียงใหม่ ประชุมใหญ่สามัญฯ ชูปกป้องศาสนาพุทธ ไม่เอาเผด็จการ รักษาฟรีทุกโรค

“พรรคไทยรักชาติ” เปิดตัวที่เชียงใหม่ ประชุมใหญ่สามัญฯ ชูปกป้องศาสนาพุทธ ไม่เอาเผด็จการ รักษาฟรีทุกโรค

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2565 ที่ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมศิรินาถ การ์เด้น ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศ.ดร.ดุฏีวัฒน์ แก้วอินทร์ หัวหน้าพรรคไทยรักชาติ พร้อมนายไตรเทพ รัตนาจารย์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1 และรองคนที่ 2 – 5 มี ดร.ณภัทธญกร ศรีวิราช, นายพงศ์พัฒน์ แก้วศรีทองธาดา, นางอุรา ไชยรินทร์คำ, นายธีระ รักร่วม พร้อมนายโพธินิพิฐ นันทะพรหม เลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติ และที่ปรึกษาพรรคฯ กรรมการบริหารพรรค ในตำแหน่งต่างๆ สมาชิกพรรคทั้งหมด รวมประมาณ 300 คนในภาคเหนือ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญพรรค หลังจากประชุมเสร็จสิ้นในช่วงเย็นได้แถลงข่าวเปิดตัว “พรรคไทยรักชาติ” อย่างเป็นทางการ จากที่มีสมาชิกพรรคทั่วประเทศ รวม 17,000 คน

ศ.ดร.ดุฏีวัฒน์ แก้วอินทร์ หัวหน้าพรรคไทยรักชาติ เปิดเผยว่า จากการที่ได้เปลี่ยนชื่อจากพรรคเพื่อแผ่นดิน มาเป็นพรรคไทยรักชาติในวันนี้ นโยบายทางการเมือง เน้นปกป้องชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นหลัก พร้ อมเตรียมผู้สมัครไว้แล้ว คาดว่าจะพร้อมลงรับการเลือกตั้งได้ทุกเขต ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของที่คณะปรึกษาพรรค และกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตอนนี้

“ต้องการทำการเมืองเพื่อพระพุทธศาสนา โดยเน้นชูนโยบายหลัก คือเชิดชู รักษา ดูแลปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนา และการศึกษาเป็นหลัก รวมไปถึงทางด้านสาธารณสุขของไทย ร่วมถึงเรื่องปากท้องความอยู่รอดของประชาชนต้องทำให้ชัดเจน จากนโนบายของอดีตนายกทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทย ที่มีนโยบาย 30 รักษาทุกโรคที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว วันนี้สำหรับพรรคฯของผม จะดูแลเรื่องสาธารณะสุขให้เป็น 0 บาท (ศูนย์บาท) รักษาฟรีทุกโรค และเชื่อว่าทำได้ ประชาชนเข้าถึงได้ เพราะมีทีมงานที่เก่งด้านสาธารณะสุขอยู่แล้ว และย้ำไม่เอาเผด็จการณ์โดยเด็ดขาด” ศ.ดร.ดุฏีวัฒน์ แก้วอินทร์ หัวหน้าพรรคไทยรักชาติกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: