สร้างคนด้วยการให้ปัญญาเพื่อเป็นต้นธรรมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน “ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต” ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก “สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย” การสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้”

สร้างคนด้วยการให้ปัญญาเพื่อเป็นต้นธรรมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน “ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต” ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก “สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย” การสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญด้วยการบริจาคทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิต (พระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์) ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

กล่องบุญทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา

ติดต่อบริจาคได้ที่

1) สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

2) บริจาคผ่านแอพฯ Mobile Banking เลือกแสกน QR CODE เป๋าตุง เติมบุญ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) จากนั้นระบุจำนวนเงิน แล้วกดยืนยันบริจาค และใช้สิทธิลดหย่อนภาษี (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

3) บริจาคออนไลน์ ผ่านระบบ E-DONATION โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 521-1-06711-8 ชื่อบัญชี วิทยาเขตดำเนินการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง 139 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053 278967, 270451 ต่อ 105

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ โภคสมบัติ ปัญญาสมบัติ บริวารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใด ขอให้สำเร็จสมความปรารถนา ทุกประการเทอญ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: