วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“จิตอาสา ทำความดี”ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

“จิตอาสา ทำความดี”ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ มอบหมายให้ พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและราษฎรจิตอาสา บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สนามกีฬาบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ส่วนราชการมาร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4, สถานีตำรวจภูธรนาหวาย,เทศบาลตำบลเมืองนะ, อุทยานแห่งชาติผาแดง, หน่วยพิทักษ์และรักษาป่าที่ 4 เชียงใหม่, โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม, โรงเรียนบ้านอรุโณทัยและราษฏรจิตอาสาบ้านอรุโณทัย รวมผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาด โดยมีพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกประกอบด้วย ต้นพะยูง, ราชพฤกษ์, ยางนาและต้นไผ่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย และหลังจากนั้น พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ได้นำกำลังพลจิตอาสาเดินทางไปร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมกับราษฎรจิตอาสา บ้านหนองเต่า ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในพื้นที่ เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: