3 มิถุนายน 2565 วันดีๆ มีความสุข มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและยากไร้ ให้มีกำลังใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2565 วันดีๆ มีความสุข มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและยากไร้ ให้มีกำลังใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยพันโทวิชัย ธาตุรักษ์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะนายทหารลงพื้นที่ บ้านประตูตาล ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง เพื่อมอบถุงยังชีพกองทัพบก แก่ผู้สูงอายุและยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อน ขาดรายได้ทำให้มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต จำนวน 5 ครัวเรือน ดังนี้

-นาง ศรีนวล ปลาเหนือ อายุ 73
-นาง ชวน จิตกล้า อายุ 79
-นาย เดชธาดา สุธาเทพ อายุ 53
-นาย ถาวร ไทยเจริญ อายุ 53
-นาย บุญช่วย ปัญญาปิน อายุ 64

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 32 ไม่ทอดทิ้งและได้ตระหนักถึงความเดือดร้อน ดังกล่าว จึงนำถุงยังชีพมาช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยสร้างความรู้สึกซาบซึ้ง ดีใจ พร้อมขอบคุณที่หน่วยทหารมีความห่วงใยและเข้าช่วยเหลือในทุกโอกาส ทั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: