บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชาวประชาและถวายเป็นพระราชกุศลฯเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชาวประชาและถวายเป็นพระราชกุศลฯเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ศบภ.มทบ.32/ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.32 โดย กองร้อมณฑลทหารบกที่ 32 , กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17, และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดกำลังพลจิตอาสาฯของหน่วย รวม 10 นาย บริจาคโลหิต ณ ห้องคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีต้องใช้โลหิตฉุกเฉินรอรับการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และการขาดแคลนโลหิตฯ บริจาครวมทั้งหมด 4,500 ซีซี. โดยกำลังพลทั้งหมดรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้บริจาคโลหิต ทั้งเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: