(มีคลิป) มทบ.32 ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถ ต่อยอดความชำนาญ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดความสูญเสีย

มทบ.32 ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถ ต่อยอดความชำนาญ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดความสูญเสีย

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความถี่และรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง ทั้งภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ให้ความสำคัญและห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีภัยพิบัติฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่อำเภองาว และอำเภอห้างฉัตร ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวต้องเร่งบูรณาการและเตรียมความพร้อม รวมทั้งมาตรการป้องกันและการรับมือ เข้าพื้นที่ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องปลอดภัย

โดยเมื่อห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีนโยบายให้หน่วยรับผิดชอบด้านการจัดกำลังการบรรเทาสาธารณภัย โดยมี มณฑลทหารบกที่ 32 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ดำเนินการฝึกฝนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ต่อยอดความชำนาญ ด้านการบรรเทาสาธารณภัยให้กับกำลังพลและส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภัยพิบัติอุทกภัยและดินโคลนถล่มในห้วงฤดูฝนนี้ ทั้งนี้มอบหมายให้ พันเอกถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 ตรวจเยี่ยมพร้อมกำกับดูแลและให้เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติต่างๆ

โดยมี พันเอกธนเดช ธรรมชัย หัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 32 ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการฝึก รวมทั้งได้รับทราบลำดับ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักการ โดยวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา อาทิเช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การใช้เงื่อนเชือกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขั้นตอนในการทำ CPR การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ (Automated External Defibrillator : AED) และการส่งต่อผู้ประสบภัยให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความชำนาญ มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้หน่วยจะได้มีการต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ เพื่อจะให้เกิดความเชื่อมั่นศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง อีกทั้งเพื่อความอบอุ่นใจเมื่อภัยมา เหล่าประชาปลอดภัย และทหารจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: