(มีคลิป) “กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ร่วมมือกับส่วนราชการเข้าช่วยเหลือประชาชนกว่า 41 หลังคาเรือน หลังเกิดเหตุวาตภัยจากวันที่ 4 มิถุนายน 2565”

“กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ร่วมมือกับส่วนราชการเข้าช่วยเหลือประชาชนกว่า 41 หลังคาเรือน หลังเกิดเหตุวาตภัยจากวันที่ 4 มิถุนายน 2565”

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ได้จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าทำการสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 และบ้านยอดดอย หมู่ที่ 12 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยมีราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 41 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 50 ไร่ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ราชการแต่ละส่วนยังคงให้การช่วยเหลืออยู่ ทั้งนี้ ชาวบ้านที่ประสบความเสียหายต่างมีความประทับใจที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: