เครือข่ายอนุรักษ์นกยุงไทยและไพรพฤกษ์ จัดประชุมนกยุงไทยครั้งที่ เพื่อเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของนกยุงสายพันธุ์ไทย

เครือข่ายอนุรักษ์นกยุงไทยและไพรพฤกษ์ จัดประชุมนกยุงไทยครั้งที่ เพื่อเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของนกยุงสายพันธุ์ไทย

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เครือข่ายอนุรักษ์นกยุงไทยและไพรพฤกษ์ นำโดยพระเมธี วชิโรดม ( ว.วชิร เมธี ) ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์นกยุงและป่าชุมชนบ้านแม่ป้อกใน อ.ลี้ จ.ลำพูน และเครือข่ายนกยุงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจำนวน 30 องค์กร ประกอบด้วน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน แพร่ น่าน ฯลฯ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทยและไพรพฤกษ์ ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย โดย มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ไร่เชิญตะวัน และ ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อแลกเปลี่ยรประสบการณ์ ทำงานอนุรักษ์ป่าของแต่ละชุมชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ถักทอก่อตั้งเครือข่ายอนุรักษ์นกยุงไทยและไพรพฤกษ์ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา รับฟ้งแนวคิดและแรงบันดาลใจจากคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ( โครงการวนยาตราเยือนป่าต้นน้ำ โดยท่าน ว.วชิรเมธี , อ.ดร.ฤทัยภัทร์ พิมลศรี คุณเชอรี่-เข็มอัปสร ศิริสุขะ ) มอบเงินทุนอรักษ์ต้นแบบ เพื่อประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ของกลุ่มและเครือข่ายในโอกาสต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: