วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พช.เชียงใหม่ จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา “12 สิงหาคม 2565”

พช.เชียงใหม่ จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา “12 สิงหาคม 2565”

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65 เวลา 13.30 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้วยมีนายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่, หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมสมาชิกของกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดประชุมการดำเนินกิจกรรใเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565, โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและภาคีที่เกี่ยวข้องโดยการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลผ่านการบริจาคโลหิตเพื่อให้การประชุมการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: