(มีคลิป) “บ้านใกล้เรือนเคียง ดูแลความเป็นอยู่ไม่ห่าง มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ทบ. ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุยากไร้อย่างต่อเนื่อง”

“บ้านใกล้เรือนเคียง ดูแลความเป็นอยู่ไม่ห่าง มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ทบ. ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุยากไร้อย่างต่อเนื่อง”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ นายมานิตย์ อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยคณะนายทหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังชัยพัฒนา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ยากไร้และสูงอายุ ณ บ้านวังชัยพัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ซึ่งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ขาดรายได้และประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพ ถึงแม้ได้ให้การช่วยเหลือต่อเนื่องก็ตาม แต่ยังมีความยากลำบากมาโดยตลอด ซึ่งในวันนี้ได้ร่วมกันนำถุงยังชีพมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้และสูงอายุ จำนวน 6 ครัวเรือน ดังนี้
1. นายน้อย มีศรี อายุ 95 ปี และนางวันดี มีศรีอายุ 84 ปี เป็นผู้สูงอายุยากไร้ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ
2. นายสวง สีโวย อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 26 และนางเหรียญ คำงามอายุ 79 ปี บ้านหลังเดิมถูกไฟไหม้ปัจจุบันได้ก่อสร้างขึ้นใหม่โดยชุมชนเป็นผู้บริจาครวมเงินและร่วมกันช่วยสร้าง
3. นางคำผง กันทะวงค์ อายุ 83 ปี เดิมอยู่กับบุตรซึ่งป่วยด้วยโรคร้ายแรงจึงทำให้นางคำผงฯ ต้องจำนองพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำเงินมารักษาบุตรจนเสียชีวิตและขาดรายได้ ปัจจุบันชุมชนได้รวมเงินกับซื้อที่ให้เป็นที่พักอาศัยและแสวงพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน
4. นาย หมื่น คำฟุบุตร อายุ 84 ปี อาชีพรับจ้าง แต่ขาดรายได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนา 2019
5. นาย สมคิด พุฒอินถา อายุ 63 ปี คนพิการ ไม่มีรายได้ สภาพบ้านไม่มั่นคงแข็งแรง อาศัยอยู่ด้วยน้ำใจของชุมชนที่เกื้อกูลกัน
6. นางคำ กันทะวงค์ อายุ 85 ปี อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีรายได้ อาศัยอยู่ด้วยน้ำใจของชุมชนที่เกื้อกูลกัน

โดยประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือต่างรู้สึกดีใจหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมกับหน่วยทหาร ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังแสดงออกถึงความห่วงใยอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจต่อผู้ได้รับผลกระทบได้เป็นอย่างมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: