วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างปลอดภัย ใส่ใจทุกมาตรการ

เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างปลอดภัย ใส่ใจทุกมาตรการ

สวนสัตว์เชียงใหม่ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษลิงภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์(ทุกวันอังคาร) ในหัวข้อเรื่อง “มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษลิงในสวนสัตว์” ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อฝีดาษลิง Monkeypox โดยได้เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในทั่วโลก โดยพบมากในแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก มักพบผู้ป่วยในประเทศนอกเขตแอฟริกา อาทิ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักรและส่วนใหญ่มักมีประวัติเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศและการนำเข้าสัตว์ติดเชื้ออย่างไรก็ตาม แม้มีรายงานว่าโรคฝีดาษลิงไม่ใช่โรคติดต่อชนิดใหม่ แต่เคยระบาดมาแล้วเมื่อ 20 ปีก่อน โดยเชื้อดังกล่าวพบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงจึงทำให้ องค์การสวนสัตว์ฯ มีมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในสวนสัตว์ในสังกัดทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสำหรับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อฝีดาษลิง องค์การสวนสัตว์ฯ ได้มอบนโยบายให้สวนสัตว์ทุกแห่งในสังกัด จัดทีมสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง หากพบสัตว์ป่วยจะมีการแยกสัตว์ออกจากพื้นที่ หรือหากมีการนำสัตว์จากต่างพื้นที่เข้ามาภายในสวนสัตว์ จะมีการกักโรคตรวจสุขภาพตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ตระกูลลิงที่อยู่กายในส่วนจัดแสดงสัตว์มีการตรวจสุขภาพโดยสัตว์แพทย์อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเข้มงวด โดยงดบริการให้อาหารสัตว์ในสวนสัตว์เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงโอกาสการติดต่อของเชื้อจากการสัมผัสระหว่างสัตว์และคน ให้การประชาสัมพันธ์และเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวในการงดให้อาหารสัตว์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ฟันแทะและกลุ่มลิง เน้นย้ำเรื่องการทำสุขอนามัยขั้นพื้นฐานส่วนบุคคล เช่น การล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ พนักงานเลี้ยงสัตว์ ที่ใกล้ชิดกับสัตว์ให้สังเกตอาการทางคลินิกในสัตว์กลุ่มเสี่ยงหากพบสัตว์ต้องสงสัยให้รีบแจ้งสัตวแพทย์ เพื่อดำเนินการตรวจวินิจฉัยและแยกกักสัตว์ นายวุฒิชัย กล่าว

เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ มั่นใจ เข้มงวดทุกขั้นตอนกับมาตรการป้องกันโรค “ประหยัด สะดวก ใกล้เมือง…สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์แห่งความสุขของคนเชียงใหม่และผู้มาเยือนรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร 053-221179 หรือ www.chiangmai. zoothailand.org ทุกวันเวลาราชการ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: