วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) รองผู้ว่าฯ วิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าฯ วิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่คณะนักบริหารตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 40 คน ในการเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: