โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ จัดอบรมเรียนรู้ ต่อยอดด้วยการลงมือปฏิบัติและเสริมศักยภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผล สร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง สังคมและชุมชน

โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ จัดอบรมเรียนรู้ ต่อยอดด้วยการลงมือปฏิบัติและเสริมศักยภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผล สร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง สังคมและชุมชน

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้การเกษตร การเลี้ยงสัตว์ งานศิลปาชีพ งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันหลัก ณ โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกโครงการฯ จำนวน 50 คน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงนำโครงการหลวง โครงการศิลปาชีพ เข้ามาช่วยเหลือราษฎร จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีวิทยากรจากเกษตรอำเภอเสริมงาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านแม่ต๋ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ให้ความรู้ด้านการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันรวมทั้งต่อยอดพัฒนาให้เกิดผลดีในชุมชนของตนเองได้ สร้างความสุขและปลาบปลื้มใจต่อพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อสมาชิกที่เข้ารับการอบรม

โอกาสนี้นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ นายอำเภอเสริมงาม นายดวงแก้ว ไชยเมืองชื่น นายกเทศมนตรีตำบลเสริมซ้าย นางสาวจงจิตร มาลีเดช เกษตรอำเภอเสริมงาม นายสุพจน์ กึกก้อง หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านแม่ต๋ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง นางชลพิชา หาณณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบฯ นายนิกร ชาวน่าน ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำ และนายคำสุข พันธุ์กิติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ต๋ำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธีดังกล่าวด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: