จะไปในทันใดไม่ว่าใกล้ไกล ความห่วงใยมอบให้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของสมาชิกโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

จะไปในทันใดไม่ว่าใกล้ไกล ความห่วงใยมอบให้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของสมาชิกโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ นายอำเภอเสริมงาม นายดวงแก้ว ไชยเมืองชื่น นายกเทศมนตรีตำบลเสริมซ้าย พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ สัสดีอำเภอเสริมงาม และคณะ เดินทางลงพื้นที่ ณ บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 32 เพื่อส่งมอบถุงยังชีพแทนความห่วงใยและกำลังใจให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยได้มอบถุงยังชีพของกองทัพบก และสิ่งของอุปโภค-บริโภคจำเป็นจากนายอำเภอเสริมงาม ให้แก่ประชาชนผู้ป่วย สูงอายุและยากไร้ จำนวน 5 ครัวเรือน ได้แก่
1. นายตา ป๋าปา อายุ 63 ปี ผู้สูงอายุ
2. นายวงค์ พันธุ์กิติ อายุ 83 ปี (ผุ้ป่วยติดเตียง) และนางคำ พันธุ์กิติ (อายุ 73 ปี) ผู้ป่วยทางสมอง
3.นางปา เรือนแก้ว อายุ 82 ปี ผู้ป่วยพิการแขนและขา
4.นายขันทอง ดวงสุภา อายุ 56 ปี ผู้ยากไร้และพิการทางขา และน.ส.เมธินี ดวงสุภา (บุตรสาว) อายุ 31 ปี ป่วยทางจิต
5.นายวัชรินทร์ เขื่อนข่าย อายุ 24 ปี พิการทางสมองแต่กำเนิด

นอกจากสิ่งของต่างๆที่มอบให้แล้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กลุ่มเปราะบางดังกล่าว พร้อมแนะนำการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคที่มักเกิดขึ้นตามฤดูกาล เช่นไข้หวัดและไข้เลือดออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างการรับรู้การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและการเข้ารับวัคซีนป้องกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันให้คนเองและสังคมต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: