ผาเมืองร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

ผาเมืองร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

ห้วงวันที่ 7 มิ.ย. 65 หน่วยเฉพาะกิจกรมหทารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้ นางรวย แก่นจันทร์ อายุ 72 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ/ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 165 หมู่ 8 บ้านแม่ก๊ะ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อให้ผู้ยากไร้ได้รับความช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: