สรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือ (1 – 31 พฤษภาคม 2565)

สรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือ (1 – 31 พฤษภาคม 2565)

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน จนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ นั้น มีการปราบปรามยาเสพติดที่สำคัญ ในพื้นที่ภาคเหนือ ในห้วงวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. จับกุมกระทำความ จำนวน 41 ครั้ง
2. จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 74 คน
3. รายการยาเสพติดที่สามารถจับกุมได้ ดังนี้
1) ยาบ้า 3,202,426 เม็ด
2) เฮโรอีน 260 กรัม
3) ฝิ่น 861 กรัม
4) กัญชา 6 กรัม
5) ไอซ์ 23 กรัม
6) เคตามีน 30,000 กรัม
7) รถยนต์ 3 คัน
8) รถจักรยานยนต์ 9 คัน
9) อาวุธปืน 13 กระบอก
10) กระสุน 1 นัด
11) โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
9 มิถุนายน 2565

%d bloggers like this: