มณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับชุดช่างฯ  โครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

มณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับชุดช่างฯ โครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65 มทบ.33 จัดกำลังพล ชุดช่าง เข้าเริ่มดำเนินการก่อสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ให้แก่ น.ส.สุภิญญา วงศ์ฝั้น บ้านเลขที่ 53 ซอย 2 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งต้องดูแลบิดาเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีฐานะยากจน บ้านเดิมที่อาศัยอยู่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม มทบ. 33 กำหนดดำเนินการโครงการ สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสปีมหามงคล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 70 พรรษา โดยร่วมกับผู้มีจิตกุศลและเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และไม่ต้องเสียค่าแรงแต่อย่างใด โดยกำหนดสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.65 และส่งมอบ ในเดือน ก.ค.65.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: