(มีคลิป) ม.แม่โจ้เตรียมร่วมพัฒนาต่อยอดจากศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงช้างวัยเด็กสู่ช้างชรา “ปางช้างแม่สา”

ม.แม่โจ้เตรียมร่วมพัฒนาต่อยอดจากศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงช้างวัยเด็กสู่ช้างชรา “ปางช้างแม่สา”

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2565 ดร.สุดเขต สกุลทอง ผช.อธิการบดี ม.แม่โจ้, ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ รอง คณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.แม่โจ้ เยี่ยมชมโซนช้างชรา ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ชมการทำอาหารให้ช้างชรา, การทำปุ๋ยหมักมูลช้าง, กระดาษจากมูลช้าง พร้อมเตรียมร่วมพัฒนาต่อยอด ในอนาคตจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญ ตั้งแต่การเลี้ยงช้างวัยเด็กสู่ช้างชรา ก็จะขอร่วมมือในการอนุรักษ์ทั้งด้านการท่องเที่ยว และดูงานในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลช้าง ที่มีนักวิจัยเข้ามาทำอยู่แล้ว ซึ่งทาง ม.แม่โจ้ จะมีส่วนร่วมในมาตฐานของสินค้า โดยทีมวิจัยจะต้องร่วมพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งๆขึ้นไป โดยที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีให้ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาร่วมมือกันและสามารถต่อยอดออกไปได้

ทางด้านผู้บริหารปางช้างแม่สา คุณอัญชลี กัลมาพิจิตร เผยว่าหลังจากที่ผจญปัญหาโควิดมายาวนายร่วม 3 ปีส่งผลกระทบการท่องเที่ยวไม่มีรายได้เข้ามาต้องเลี้ยวดูช้างกว่า 70 เชือก ในตอนนี้ก็มีความหวังว่าจะฟื้นฟูเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็ยังค่อยเป็นค่อยไป รายได้ต่างๆ ที่จะนำกลับมาเลี้ยงช้างก็ไม่เพียงพอทำให้ติดลบหลายสิบล้านบาท แต่เราได้พัฒนาเรื่องปุ๋ยมูลช้างอินทรีย์และกระดาษมูลช้าง ก็อยากได้นักวิชาการอยากได้องค์รู้เข้ามาเสริมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของ “ปางช้างแม่สา” ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆได้รับการรับรองผู้บริโภค โดยมีความมั่นใจว่าสามารถที่จะนำออกจำหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อที่จะนำรายได้เข้ามาเลี้ยงช้างแม่สา จำนวน 68 เชือกได้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: