(มีคลิป) มทบ.32 รับซื้อสัปปะรด ช่วยลดความเดือดร้อน เพื่อพี่น้องเกษตรกร ห้วงราคาผลผลิตตกต่ำ

มทบ.32 รับซื้อสัปปะรด ช่วยลดความเดือดร้อน เพื่อพี่น้องเกษตรกร ห้วงราคาผลผลิตตกต่ำ

สืบเนื่องจากจังหวัดลำปางโดยเฉพาะอำเภอเมืองลำปาง มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลผลิตจะออกมากในห้วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง มีเกษตรกรปลูกสับปะรด เป็นจำนวนกว่า 1 พันราย พื้นที่กว่า 2 หมื่นไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์ราคาสับปะรดในท้องตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งระบายผลผลิตโดยเร็วเพื่อป้องกันการเน่าเสีย เพื่อลดการขาดทุนให้กับพี่น้องผู้ปลูกสัปปะรด นั้น

จากความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรดังที่กล่าวมา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ให้ความสำคัญและให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน รวมทั้งได้สนองนโยบายผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยทหารเข้าไปช่วยเหลือและดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ โดยให้ช่วยรับซื้อเพื่อช่วยระบายสินค้าของแต่ละพื้นที่ เบื้องต้นให้หน่วยทหารในพื้นที่รับซื้อสัปปะรดของพี่น้องเกษตรกรจากอำเภอเมืองลำปาง เป็นจำนวน 1,300 กิโลกรัม โดยโรงพยาบาลค่ายสุรสักดิ์มนตรี รับซื้อจำนวน 1,000 กิโลกรัม และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 รับซื้อจำนวน 300 กิโลกรัม เพื่อนำไปประกอบอาหารในโรงประกอบเลี้ยงและแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย และนับจากนี้ไปแนวโน้มผลผลิตที่คาดว่าจะมีออกมาอย่างต่อเนื่องนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้มีแนวทางที่จะช่วยเหลือต่อเนื่องโดยประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและครอบครัวสนับสนุนผู้ปลูกสัปปะรด และจะบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปลูกสัปปะรดในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: