พสบ.ทภ.3 รุ่นที่ 3 เพื่อสังคม

พสบ.ทภ.3 รุ่นที่ 3 เพื่อสังคม


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 (พสบ.ทภ.3) รุ่นที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการ, คณาอาจารย์, นักเรียน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่สังคม ณ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีรายละเอียดดังนี้

1. มอบให้แก่โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว (โรงเรียนในโครงการ “อาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ได้แก่
1.1 เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง
1.2 อุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด
1.3 ทุนการศึกษา 63 ทุน (46,500 บาท)
1.4 ผ้าห่ม 70 ผืน
1.5 น้ำดื่ม 300 ขวด
1.6 อุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย ชุดเปตอง, ลูกฟุตบอล, ลูกบาสเก็ตบอล, ลูกแชร์บอล และไม้แบตมินตัน เป็นต้น

2. มอบให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านเวียงแก้ว ได้แก่
2.1 เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว (ชุดละ 10 ชนิดผัก) จำนวน 1,000 ชุด
2.2 พันธุ์ปลาน้ำจืด 30,000 ตัว
2.3 อุปกรณ์การปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 18 ชุด
2.4 ถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ 10 ชุด
2.5 เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา 480 หลอด
2.6 หน้ากากอนามัย 800 ชิ้น

ในการนี้ สมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 (พสบ.ทภ.3) รุ่นที่ 3 ยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว, พัฒนาโรงเรียน, เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง, ปล่อยปลา และร่วมแข่งขันกีฬาพัฒนาสัมพันธ์อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: