(มีคลิป) ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom

ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอัญชลี กัลมาพิจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ นางวนิดา หล้าอ่อน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนายกกิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย/ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: