“รองผวจ.วรญาณ” เปิดงานวันโยคะสากลครั้งที่ 8

“รองผวจ.วรญาณ” เปิดงานวันโยคะสากลครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันโยคะสากลครั้งที่ 8 โดยความร่วมมือของศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโยคะ เนื่องในวันโยคะสากล (International Day of Yoga) ภายใต้ธีม “Yoga for Humanity” ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 8) ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และMr.Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: