วัดทรายมูลเมือง จ.เชียงใหม่ ประกอบพิธีเทวาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ “รุ่นดวงดีมหาเศรษฐี”

วัดทรายมูลเมือง จ.เชียงใหม่ ประกอบพิธีเทวาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ “รุ่นดวงดีมหาเศรษฐี”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 พระครูสังฆรักษ์สุทัฒน์ สุวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดทรายมูลเมือง เชียงใหม่ นิมนต์พระเถรานุเถระ พระเกจิอาจารย์ จำนวน ๑๕ รูป มีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์จุดเทียนชัย พระเถรานุเถระ พระเกจิอาจารย์ นั่งปรก อธิษฐานจิต เจริญพุทธมนต์ พิธีเทวาภิเษกเหรียญท้าวเวสสุวรรณ “รุ่นดวงดีมหาเศรษฐี” โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีต้องผ่านการคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดทรายมูลเมือง ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง /ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: