ถวายอัฐบริขาร แด่พระภิกษุสามเณรใหม่ จำนวน ๑๗๔ รูป ณ วัดศรีโสดา เชียงใหม่

ถวายอัฐบริขาร แด่พระภิกษุสามเณรใหม่ จำนวน ๑๗๔ รูป ณ วัดศรีโสดา เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวสุวรีย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีถวายอัฐบริขารแด่พระภิกษุสามเณรใหม่ จำนวน ๑๗๔ รูป พระ ๗๙ รูป สามเณร ๙๕ รูป โดยมีเจ้าภาพ ผู้ปกครอง ร่วมพิธี ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีต้องผ่านการคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: