(มีคลิป) มทบ.32 ส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นกำลังใจ ก้าวผ่านไปด้วยกัน

มทบ.32 ส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นกำลังใจ ก้าวผ่านไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 และจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3 รุ่นที่ 1/65 ลงพื้นที่ชุมชนศรีเกิด ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป. ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา มทบ.32 , ประธาน อสม. ต.หัวเวียง และประชาชนจิตอาสาในชุมชน มอบถุงยังชีพจาก กฟผ.แม่เมาะ ที่บรรจุเครื่องบริโภคจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันให้กับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ไม่มีรายได้ ใช้เบี้ยผู้สูงอายุในการดำรงชีวิต จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสุเวศน์ วังโสภา 29/1 ถนนรอบเวียง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป., นายอุดม เลขไวฑูรย์ 65 ถนนรอบเวียง ต .หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป. และ นายกฤศ เฮวสุวรรณ 50 ถนนราชบุตร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป. เพื่อแสดงถึงความรักความห่วงใย และบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สร้างขวัญและกำลังใจเป็นอย่างมากต่อผู้ได้รับสิ่งของซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ มีความตั้งใจจริงที่จะร่วมดูแลพี่น้องประชาชนคนลำปาง ที่ได้รับความเดือดร้อนร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 32 อย่างต่อเนื่องต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: