ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่

ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 กรกกฎาคม 2565 นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี ที่ปรึกษาชมรม ฯ อาจารย์เพ็ญศรี ประดับสุข ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมของบริวาร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สืบกันมาแต่โบราณ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดเชียงยืน โดยมีพระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน เชียงใหม่ เป็นประธานให้ศีลให้พร /รับ รูปแบบ New Normal ณ วัดเชียงยืน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา