วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ ปฏิบัติติธรรม “วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา”

วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ ปฏิบัติติธรรม “วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา”

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 พระครูวิโรจน์สีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ปฏิบัติติธรรม สวดมนต์ ทำสมาธิ ภาวนา เดินจงกรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา