วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 25 ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอนมูล

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 25 ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอนมูล

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2565 คณะสงฆ์อำเภอสารภี สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ศรัทธาประชาชนชาวอำเภอสารภี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 25 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 มีพระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระชูชาติ สีลสุทฺโท รักษาการเจ้าอาวาสวัดสันดอนมูล กล่าวต้อนรับในนามคณะสงฆ์ คณะศรัทธา พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดสันดอนมูล ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง /ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: