(มีคลิป) พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่วัดสันมะเกี๋ยง ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่วัดสันมะเกี๋ยง ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 17.ก.ค.2565 ที่วัดสันมะเกี๋ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จากเทศบาลตำบลสำราญราษฏร์ถึงวัดสันมะเกี๋ยง คณะช่างฟ้อนต้อนรับโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด นำช่างฟ้อนในหมู่บ้านต่างๆ ฟ้อนต้อนรับเทียนพรรษาพระราชทาน โดยมีช่างฟ้อนจำนวน 75 คน โดยนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ประธานในพิธีนำขบวนเข้าไปภายในวัด พอเดินทางมาถึงภายในศาลา จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย ตามด้วยพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บูชาพระรัตนตรัย

พระครูปลัดทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยงและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์สมาทานเบญจศีล พระสงฆ์ให้ศีลให้พรประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีมงคล มีคุณธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญราษฎรั คุณมนตรี จันทรมณี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ คุณณัฎฐ์พัชร์ จีรจิตต์ ที่ปรึกษานายกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ คุณภานุวัชร คำวงศ์ใส กำนันตำบลสำราญราษฎร์ คุณณรงค์ แสนเปียง ผู้ใหญ่บ้านสันมะเกี๋ยง อาจารย์สุมาลี สุกันธา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด คุณแม่ประนอม ศรีสุข แม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ คุณวีระอนงค์ ดวงทิพย์ อาจารย์ปรฉัตร ศรีสุข

จากนั้นประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายรายงาน ตามด้วยการกล่าวถวายเทียนพรรษาพระราชทาน จากนั้นถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามด้วยพิธีถวายตาลปัตรพัดรอง ตามด้วยพิธีถวายเครื่องไทยทาน มีร้ายนามแขกผู้มีเกียรติ ที่เป็นผู้ถวายไทยทาน คุณธนกร ช่วยค้ำชู รอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ คุณแม่ประนอม ศรีสุข แม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์สุมาลี สุกันธา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด คุณนายรำพรรณ อุสิทธิ์ คุณนุกูล ขันทะเปียง ประธานสงฆ์อนุโมทนา ประชาชนกรวดน้ำ ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัย ประธานในพิธีกราบลาประธานสงฆ์ รับของที่ระลึก เป็นพระพุทธเจ้าสมปรารถนา 1 องค์ และองค์ตั๋วเล่าเฮี๊ยกง หรือเจ้าพ่อเสือ ให้ข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมงานกว่า 100 คน เป็นอันเสร็จพิธี.

ทรงวุฒิ ทับทอง