เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเทียนพรรษา ประกอบสามีจิกรรมทำวัตรเจ้าคณะอำเภอ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเทียนพรรษา ประกอบสามีจิกรรมทำวัตรเจ้าคณะอำเภอ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะสงฆ์อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอ คณะศรัทธาชาวบ้านพุทธศาสนิกชนชาวกัลยา โดย นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฎิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ถวายเทียนพรรษา ผ้านนำฝน เครื่องบริขารที่จำเป็นแก่สมณบริโภคแก่คณะสงฆ์ 30 วัด มอบอุปกรณ์กีฬาแก่สถานศึกษาในเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 15 โรงเรียน และประกอบสามีจิกรรมทำวัตรเจ้าคณะอำเภอ ตามอริยประเพณี เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ ศาลาบำเพ็ญบุญวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: