รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานในพิธีลงเสาเอกครัวเรือนยากจน “โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี 3”

รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานในพิธีลงเสาเอกครัวเรือนยากจน “โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี 3”

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:30 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกครัวเรือนยากจน ของนายตะวัน รักษาเผ่าพันธุ์ หมู่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ “โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี 3” อำเภอสารภี พร้อมด้วยนายอำเภอสารภี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มจิตอาสาเข้าร่วมทำพิธี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี เจ้าอาวาสวัดสารภี อำเภอสารภี ร่วมกับคณะสงฆ์ร่วมกันทำพิธีลงเสาเอกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้าน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: