(มีคลิป) รองผู้ว่าฯวรญาณ เปิดงาน “ประชารัฐ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้แก่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

รองผู้ว่าฯวรญาณ เปิดงาน “ประชารัฐ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้แก่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ประชารัฐ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้แก่ชุมชน” ส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย กระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 65 ที่ บริเวณชั้น 1 แกรนฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ประชารัฐ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้แก่ชุมชน” ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ให้สามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร และกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสการรับรู้ให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัยที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่ปลอดจากการใช้สารเคมี ไม่มีสารพิษตกค้าง และช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้

โดยภายในงานมีกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย และกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP สินค้าชุมชน รวมจำนวน 25 ราย ร่วมจัดแสดงผลงานและนิทรรศการการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย การจำหน่ายสินค้าชุมชน อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีในแต่ละชุมชน ที่ส่งผลต่อการสร้างการรับรู้ การสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: