มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ บวชป่า,ปลูกป่า ปล่อยปลา ณ มจร โป่งกุม

มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ บวชป่า,ปลูกป่า ปล่อยปลา ณ มจร โป่งกุม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง,อสม.โป่งกุม,โรงเรียนเพื่อชีวิต,สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่,คณะมวลชนบ้านโป่งกุ่ม ฯ ร่วมกันจัดโครงการบวชป่ารอบอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น ปลูกป่า ปล่อยปลาลงอ่าง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิด พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร ,ดร.ตัวแทนคณาจารย์ กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต สมาคม ชมรม องค์กร ร่วมโครงการ จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา