(มีคลิป) รองผวจ.วรญาณ เปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดเชียงใหม่

รองผวจ.วรญาณ เปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจการอย่างครบวงจร โดยมีการบรรยายในหัวข้อเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย BCG Model และ BCG Economy Showcase การนำเสนอแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม วิทยากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(CMU STeP) และการบรรยายแนวทางสนับสนุนเงินทุนสำหรับสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG Loan) วิทยากรจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนามย่อมแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม Convention 1-2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง