พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ วัดเมืองลัง เชียงใหม่

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี ณ วัดเมืองลัง เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยฤทธิ์ วรรณประภา ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา เชียงใหม่,อดีตรองประธานผู้พิพากษาสมทบ และประธานประณีประนอมศาลและเยาวชนครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ประธานมูลนิธิพุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่,ประธานคณะกรรมการวัดเมืองลัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานบำเพ็ญกุศลพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญปั๋น ฟูจันทร์ อายุ ๙๒ ปี โยมมารดา พระครูผาสุกศุภการ เจ้าคณะตำบลช้างเผือก – ป่าตัน เจ้าอาวาสวัดเมืองลัง จัดพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดเมืองลัง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: