(มีคลิป) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอ และจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทั้ง 25 อำเภอของเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” โดยนำผลผลิตทางการเกษตรจาก 25 อำเภอ ทั้งพืชผัก ผลไม้ นานาชนิด จากศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และจากครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ มาแบ่งปันให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ที่พระองค์ทรงพระราชทานโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนานัปการ โดยภายในงานนอกเหนือจากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้ว ยังมีการนำเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้นำไปปลูกเพื่อเป็นการต่อยอด แบ่งปันให้ผู้อื่นต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนมีพลัง มีความสามัคคี ปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง.

ทรงวุฒิ ทับทอง