คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายพรศักดิ์ เจียรณัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือร่วมกับนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหายางพารา และการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน