ข่าวรัฐสภา

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม เข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม ในฐานะแขกของรัฐสภาเบลเยียม

ระหว่างวันที่ 18-23 มีนาคม 2561 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ นางเสาวณี สุวรรณชีพ นายกิตติ วะสีนนท์ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นายนรนิติ เศรษฐบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม ในฐานะแขกของรัฐสภาเบลเยียม โดยวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.45 นาฬิกา คณะฯ ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย KU LEUVEN และพบปะนักศึกษาไทยในแบลเยียม จากนั้น เวลา 16.15 นาฬกา ประชุมทวิภาคีกับนายนิโกล่าส์ ซาเน่ตาโตส (Mr. Nicolas Tzanetatos) ประธานกรรมาธิการกิจการทั่วไปและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐสภาวัลลูล โอกาสนี้ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายจอร์ช ดัลเลอมาญ (Hon. Mr. Georges Dallemagne) ประธานกลุ่มความสัมพันธ์เบลเยียม-ไทย ณ ห้องอาหารในอาคารรัฐสภาเบลเยียม

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน