ข่าวรัฐสภา

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การตรวจสอบอำนาจรัฐโดยฝ่ายนิติบัญญัติ” ให้แก่

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การตรวจสอบอำนาจรัฐโดยฝ่ายนิติบัญญัติ” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 จัดโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน